Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Oświadczenia majątkowe / 2019

Joanna Gawrońska

Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Gawrońskiej –złożone według stanu na dzień udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych tj. 01.02.2019 [pdf, 2.65 MB]

Gabriela Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Kaczmarek złożone według stanu na koniec zatrudnienia tj. 31 stycznia 2019 roku [pdf, 2.63 MB]

Danuta Orlikowska

Oświadczenie majątkowe Danuty Orlikowskiej –złożone według stanu na dzień udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych tj. 01.02.2019 [pdf, 2.71 MB]