Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Oświadczenia majątkowe / 2018

Piotr Antczak

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 1.82 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Antczaka radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 127.96 KB]

Jarosław Bartoszewski

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 1.78 MB]

Krzysztof Bejgrowicz

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.89 MB]

Przemysław Boleski

Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Boleskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1.91 MB]

Michał Bollin

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.84 MB]

Wojciech Borzyszkowski

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.77 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Borzyszkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 209.55 KB]

Tomasz Bronk

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Bronk – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1.98 MB]

Ryszard Brucki

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.62 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Ryszarda Bruckiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 194.84 KB]

Łukasz Brządkowski

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.69 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Brządkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 205.58 KB]

Adam Burczyk

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Burczyka Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień zakończenia zatrudnienia ( tj. 29.11.2018 r.) [pdf, 3.23 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Adama Burczyka Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień powołania ( tj. 29.11.2018 r.) [pdf, 3.53 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Adama Burczyka Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.48 MB]

Marek Byczkowski

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.76 MB]

Iwona Bylicka

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Bylickiej złożone według stanu na dzień udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, tj. 23 stycznia 2018 roku [pdf, 2.59 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Bylickiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.5 MB]

Andrzej Błaszkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Błaszkowskiego Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.85 MB]

Marcin Cejer

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Cejera Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1.75 MB]

Bożena Chylicka

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.93 MB]
Oświadczenie majątkowe radnej – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.78 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Chylickiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 203.41 KB]

Józef Cichon

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.83 MB]
Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.65 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Cichona radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 182.81 KB]

Michał Ciesielski

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.86 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Michała Ciesielskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 209.73 KB]

Krystian Cieśnik

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.93 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego złożona na początku kadencji 2018-2023. [pdf, 315.51 KB]
Oświadczenie majątkowe Pana Krystiana Cieśnika radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 211.46 KB]

Rajmund Dominikowski

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.88 MB]

Zenon Drewa

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.88 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Drewy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 912.56 KB]

Bożena Dudzińska

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Dudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1.03 MB]

Tadeusz Dzwonkowski

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.52 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Dzwonkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 200.55 KB]

Marcjusz Fornalik

Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji złożone na koniec zatrudnienia ( tj. 23.05.2018 r.). [pdf, 2.65 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji złożone według stanu na dzień powołania ( tj. 24.05.2018 r.). [pdf, 2.65 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.53 MB]

Alicja Gajewska

Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Gajewskiej Dyrektora Fabryki Sztuk w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.64 MB]

Brygida Genca

Oświadczenie majątkowe radnej – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.72 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Brygidy Gency radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 191.9 KB]

Joanna Grabowska

Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Grabowskiej – Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.79 MB]

Arlena Haase Witczak

Oświadczenie majątkowe Pani Arleny Haase – Witczak złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.62 MB]

Kazimierz Ickiewicz

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 3.22 MB]
Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 3.03 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Ickiewicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 230.85 KB]

Julita Jakubowska

Oświadczenie majątkowe Pani Julity Jakubowskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.73 MB]

Jolanta Jank

Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Jank Dyrektora Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1023.57 KB]

Aleksandra Jędrzejewska

Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Jędrzejewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 683.77 KB]

Gabriela Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Kaczmarek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.75 MB]

Piotr Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaczmarka Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 981.85 KB]

Marzena Kamińska

Oświadczenie majątkowe Pani Marzeny Kamińskiej złożone według stanu na dzień zakończenia zatrudnienia, tj. 30 września 2018 r. [pdf, 2.37 MB]

Iwona Kardasz

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Kardasz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska według stanu na dzień 31.08.2018 r. [pdf, 1.2 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Kardasz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska według stanu na dzień 01.09.2018 r. [pdf, 1.16 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Kardasz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1.07 MB]

Tomasz Klimczak

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.82 MB]

Krzysztof Korda

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Kordy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.16 MB]

Wojciech Korda

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.9 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Kordy radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 227.32 KB]

Robert Kraska

Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Kraski Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1.13 MB]

Michał Kremer

Oświadczenie majątkowe Pana Michała Kremera złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.41 MB]

Beata Kropidłowska

Oświadczenie majątkowe Pani Beata Kropidłowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1.58 MB]

Roman Kucharski

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.82 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Romana Kucharskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 219.35 KB]

Helena Kullas

Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Kullas Skarbnika Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.62 MB]

Jan Kur

Oświadczenie majątkowe Pana Jana Kura Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1000.54 KB]

Marcin Kussowski

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 1.84 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Kussowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 131.35 KB]

Ewa Lewandowska

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Lewandowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.49 MB]

Gabriela Makać

Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Makać Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 695.78 KB]

Mieczysław Matysiak

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 1.92 MB]
Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 1.81 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Mieczysława Matysiaka radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 129.9 KB]

Katarzyna Mejna

Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Mejna Sekretarza Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.79 MB]

Krzysztof Misiewicz

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 1.73 MB]
Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 1.69 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Misiewicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 118.71 KB]

Adam Modrzyński

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Modrzyńskiego złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.28 MB]

Kazimierz Mokwa

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.73 MB]
Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.61 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Mokwy radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 190.53 KB]

Iwona Nitza

Oświadczenie majątkowe radnej – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.95 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Nitza radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 209.22 KB]

Bożena Nowopolska

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Nowopolskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 3.04 MB]

Sylwia Olek

Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Olek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.42 MB]

Bartosz Paprot

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.85 MB]

Gertruda Pierzynowska

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.78 MB]
Oświadczenie majątkowe radnej – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.76 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Gertrudy Pierzynowskiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 193.09 KB]

Mirosław Pobłocki

Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Pobłockiego Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 991.88 KB]

Czesław Roczyński

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.88 MB]

Maciej Skiberowski

Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.65 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Skiberowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 189.21 KB]

Julita Szczygielska

Oświadczenie majątkowe Pani Julity Szczygielskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.61 MB]

Marcin Szulc

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.8 MB]

Tomasz Szulc

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Szulca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1 MB]

Tomasz Tobiański

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 1.67 MB]
Oświadczenie majątkowe radnego – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 1.63 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Tobiańskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 142.42 KB]

Zbigniew Urban

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.39 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018 [pdf, 2.4 MB]

Adam Urban

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Urbana Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień zakończenia zatrudnienia ( tj. 29.11.2018 r.) [pdf, 2.85 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Adama Urbana Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień powołania ( tj. 29.11.2018 r.) [pdf, 2.87 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Adama Urbana Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.7 MB]

Lidia Wasielewska

Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Wasielewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 1.14 MB]

Arkadiusz Woźniak

Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku [pdf, 2.62 MB]

Ewa Ziółek-Radziszewska

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.83 MB]
Oświadczenie majątkowe radnej – początek kadencji 2018-2023 [pdf, 2.96 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Ziółek-Radziszewskiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. [pdf, 207.38 KB]

Józef Ziółkowski

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.93 MB]

Danuta Żywicka

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji 2014-2018. [pdf, 2.77 MB]