Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Oświadczenia majątkowe / 2017

Mirosław Augustyn

Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Augustyna Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 4.52 MB]

Jarosław Bartoszewski

Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Bartoszewskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.83 MB]

Krzysztof Bejgrowicz

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Bejgrowicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.74 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. [pdf, 242.51 KB]

Przemysław Boleski

Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Boleskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.85 MB]

Michał Bollin

Oświadczenie majątkowe Pana Michała Bollina radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.72 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. [pdf, 280.2 KB]

Tomasz Bronk

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Bronk – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew, złożone według stanu na dzień zatrudnienia, tj. 01.01.2017 r. [pdf, 1.2 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Bronk – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew złożone według stanu na dzień zakończenia zatrudnienia, tj. 30.06.2017 r. [pdf, 1.17 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Bronk – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew złożone według stanu na dzień rozpoczęcia zatrudnienia tj. 01.07.2017 r. [pdf, 1.19 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Bronk – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.95 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pana Tomasza Bronk – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.71 MB]

Adam Burczyk

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Burczyka Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 3.08 MB]

Marek Byczkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Byczkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 4.01 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. [pdf, 291.4 KB]

Andrzej Błaszkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Błaszkowskiego Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 3.02 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Błaszkowskiego Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. [pdf, 3.44 MB]

Marcin Cejer

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Cejera Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.44 MB]

Bożena Chylicka

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Chylickiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.75 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. [pdf, 235.18 KB]

Józef Cichon

Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Cichona radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 3.77 MB]

Rajmund Dominikowski

Oświadczenie majątkowe Pana Rajmunda Dominikowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.77 MB]

Zenon Drewa

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Drewy radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.75 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. [pdf, 235.75 KB]

Bożena Dudzińska

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Dudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska według stanu na dzień 31.08.2017 r. [pdf, 1.26 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Dudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska według stanu na dzień 01.09.2017 r. [pdf, 1.21 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Dudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 933.45 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2017 Pani Bożeny Dudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie [pdf, 206.31 KB]

Marcjusz Fornalik

Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika – Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie złożone na koniec zatrudnienia (tj. 14.06.2017 r.) [pdf, 2.29 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie, złożone według stanu na dzień powołania, tj. 14.06.2017 r. [pdf, 1.39 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.66 MB]

Alicja Gajewska

Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Gajewskiej Dyrektora Fabryki Sztuk w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.67 MB]

Joanna Grabowska

Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Grabowskiej – Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, złożone według stanu na dzień powołania, tj. 01.02.2017 r. [pdf, 1.78 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Grabowskiej – Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.87 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pani Joanny Grabowskiej - Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, złożonego na dzień powołania tj. 01.02.2017 r. [pdf, 445.65 KB]

Arlena Haase Witczak

Oświadczenie majątkowe Pani Arleny Haase – Witczak złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.74 MB]

Kazimierz Ickiewicz

Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Ickiewicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 3.17 MB]

Julita Jakubowska

Oświadczenie majątkowe Pani Julity Jakubowskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.88 MB]

Jolanta Jank

Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Jank Dyrektora Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska według stanu na dzień 31.08.2017 r. [pdf, 1.31 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Jank Dyrektora Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska według stanu na dzień 01.09.2017 r. [pdf, 1.33 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Jank Dyrektora Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.03 MB]

Aleksandra Jędrzejewska

Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Jędrzejewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 631.86 KB]

Gabriela Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Kaczmarek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.77 MB]

Piotr Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaczmarek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska według stanu na dzień 31.08.2017 r. [pdf, 1.3 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaczmarek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska według stanu na dzień 01.09.2017 r. [pdf, 1.29 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaczmarka Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.02 MB]

Marzena Kamińska

Oświadczenie majątkowe Pani Marzeny Kamińskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.42 MB]

Iwona Kardasz

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Kardasz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.11 MB]

Tomasz Klimczak

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Klimczaka radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.87 MB]

Krzysztof Korda

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Kordy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.86 MB]

Robert Kraska

Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Kraska Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska według stanu na dzień 31.08.2017 r. [pdf, 1.32 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Kraska Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska według stanu na dzień 01.09.2017 r. [pdf, 1.28 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Kraski Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.06 MB]

Michał Kremer

Oświadczenie majątkowe Pana Michała Kremera złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.54 MB]

Beata Kropidłowska

Oświadczenie majątkowe Pani Beata Kropidłowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.58 MB]

Helena Kullas

Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Kullas Skarbnika Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.7 MB]

Jan Kur

Oświadczenie majątkowe Pana Jana Kura Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 989.48 KB]

Ewa Lewandowska

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Lewandowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.52 MB]

Gabriela Makać

Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Makać Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska według stanu na dzień 31.08.2017 r. [pdf, 1.08 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Makać Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska według stanu na dzień 01.09.2017 r. [pdf, 1.09 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Makać Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 701.46 KB]

Mieczysław Matysiak

Oświadczenie majątkowe Pana Mieczysława Matysiaka radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.92 MB]

Katarzyna Mejna

Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Mejna Sekretarza Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.93 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pani Katarzyny Mejna – Sekretarz Miasta Tczewa, złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. [pdf, 206.72 KB]

Krzysztof Misiewicz

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Misiewicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.66 MB]

Adam Modrzyński

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Modrzyńskiego złożone według stanu na dzień zakończenia zatrudnienia tj. 10 maja 2017 roku [pdf, 1.28 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Adama Modrzyńskiego złożone według stanu na dzień rozpoczęcia zatrudnienia tj. 11 maja 2017 roku [pdf, 1.25 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Adama Modrzyńskiego złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.27 MB]

Kazimierz Mokwa

Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Mokwy radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.67 MB]

Krystian Nehrebecki

Oświadczenie majątkowe Pana Krystiana Nehrebeckiego Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, złożone według stanu na dzień zakończenia zatrudnienia, tj. 31.01.2017 r. [pdf, 1.77 MB]

Bożena Nowopolska

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Nowopolskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 3.1 MB]

Sylwia Olek

Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Olek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.38 MB]

Bartosz Paprot

Oświadczenie majątkowe Pana Bartosza Paprota radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.83 MB]

Gertruda Pierzynowska

Oświadczenie majątkowe Pani Gertrudy Pierzynowskiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.77 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. [pdf, 244.43 KB]

Mirosław Pobłocki

Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Pobłockiego Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.63 MB]

Czesław Roczyński

Oświadczenie majątkowe Pana Czesława Roczyńskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.79 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. [pdf, 248.16 KB]

Julita Szczygielska

Oświadczenie majątkowe Pani Julity Szczygielskiej złożone na dzień udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, tj. 14 lipca 2017 roku [pdf, 962.63 KB]
Oświadczenie majątkowe Pani Julity Szczygielskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.53 MB]

Marcin Szulc

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Szulca radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.9 MB]

Tomasz Szulc

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Szulca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.1 MB]

Tomasz Tobiański

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Tobiańskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.71 MB]

Marek Trzciński

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Trzcińskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska według stanu na dzień 31.08.2017 r. [pdf, 1.33 MB]

Zbigniew Urban

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Urbana radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.5 MB]

Adam Urban

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Urbana Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.91 MB]

Lidia Wasielewska

Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Wasielewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska według stanu na dzień 31.08.2017 r. [pdf, 1.35 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Wasielewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska według stanu na dzień 01.09.2017 r. [pdf, 1.4 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Wasielewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 1.1 MB]

Krzysztof Witosiński

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Witosińskiego złożone według stanu na dzień zakończenia zatrudnienia tj. 10 maja 2017 roku [pdf, 1.72 MB]

Arkadiusz Woźniak

Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.62 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie. [pdf, 2.65 MB]

Ewa Ziółek-Radziszewska

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Ziółek-Radziszewskiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.77 MB]

Józef Ziółkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Ziółkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.91 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. [pdf, 248.01 KB]

Danuta Żywicka

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Żywickiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku [pdf, 2.7 MB]