Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Oświadczenia majątkowe / 2016

Mirosław Augustyn

Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Augustyna Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 616.07 KB]

Jarosław Bartoszewski

Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Bartoszewskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.2 MB]

Krzysztof Bejgrowicz

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Bejgrowicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.05 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok [pdf, 216.45 KB]

Przemysław Boleski

Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Boleskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone według stanu na dzień 13 czerwca 2016 r. [pdf, 1.12 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Boleskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone według stanu na dzień zakończenia zatrudnienia, tj. 12 grudnia 2016 r. [pdf, 1.04 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Boleskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone według stanu na dzień zatrudnienia, tj. 13 grudnia 2016 r. [pdf, 1.04 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Boleskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.1 MB]

Michał Bollin

Oświadczenie majątkowe Pana Michała Bollina radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.22 MB]

Adam Burczyk

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Burczyka Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.82 MB]

Marek Byczkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Byczkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.29 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pana Marka Byczkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie do oświadczenia majątkowego złożonego za 2016 rok. [pdf, 143.11 KB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok [pdf, 200.83 KB]

Andrzej Błaszkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Błaszkowskiego Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 2.06 MB]

Marian Cegielski

Oświadczenie majątkowe Pana Marina Cegielskiego Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie, złożone wg stanu na dzień 27 czerwca 2016 roku [pdf, 1.39 MB]

Marcin Cejer

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Cejera Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie złożone według stanu na dzień powołania, tj. 27 czerwca 2016 roku [pdf, 1.81 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego Pana Marcina Cejera – Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie złożonego według stanu na dzień powołania, tj. 27 czerwca 2016 roku [pdf, 358.09 KB]
Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Cejera Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.77 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pana Marcina Cejera Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 190.08 KB]

Bożena Chylicka

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Chylickiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.38 MB]

Józef Cichon

Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Cichona radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.25 MB]

Rajmund Dominikowski

Oświadczenie majątkowe Pana Rajmunda Dominikowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.34 MB]

Zenon Drewa

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Drewy radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.27 MB]

Bożena Dudzińska

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Dudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.35 MB]

Andrzej Fornalik

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Fornalika pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone według stanu na dzień 1 kwietnia 2016 roku [pdf, 2.49 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Fornalika złożone według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, to jest 12 czerwca 2016 roku [pdf, 1.54 MB]

Marcjusz Fornalik

Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.51 MB]

Alicja Gajewska

Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Gajewskiej Dyrektora Fabryki Sztuk w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.65 MB]

Arlena Haase Witczak

Oświadczenie majątkowe Pani Arleny Haase – Witczak złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.69 MB]

Kazimierz Homa

Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Homy – Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie złożone według stanu na dzień 17 czerwca 2016 r. [pdf, 1.59 MB]

Kazimierz Ickiewicz

Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Ickiewicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.45 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok [pdf, 185.9 KB]

Julita Jakubowska

Oświadczenie majątkowe Pani Julity Jakubowskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.83 MB]

Jolanta Jank

Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Jank Dyrektora Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.3 MB]

Aleksandra Jędrzejewska

Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Jędrzejewskiej Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 904.2 KB]

Gabriela Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Kaczmarek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.77 MB]

Piotr Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaczmarka Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.26 MB]

Maria Kaczyńska

Oświadczenie majątkowe Pani Marii Kaczyńskiej złożone według stanu na dzień odwołania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, tj. 31.12.2016 r. [pdf, 1.61 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego Pani Marii Kaczyńskiej złożonego według stanu na dzień odwołania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, tj. 31.12.2016 r. [pdf, 124.94 KB]

Marzena Kamińska

Oświadczenie majątkowe Pani Marzeny Kamińskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.54 MB]

Iwona Kardasz

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Kardasz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.38 MB]

Tomasz Klimczak

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Klimczaka radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.33 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok [pdf, 193.77 KB]

Krzysztof Korda

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Kordy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.31 MB]

Robert Kraska

Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Kraski Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.32 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pana Roberta Kraski Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 269.04 KB]

Michał Kremer

Oświadczenie majątkowe Pana Michała Kremera złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.29 MB]

Beata Kropidłowska

Oświadczenie majątkowe Pani Beata Kropidłowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.72 MB]

Helena Kullas

Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Kullas Skarbnika Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.81 MB]

Jan Kur

Oświadczenie majątkowe Pana Jana Kura Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska według stanu na dzień 31.08.2016 r. [pdf, 1.36 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Jana Kura Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska według stanu na dzień 01.09.2016 r. [pdf, 1.36 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Jana Kura Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.38 MB]

Ewa Lewandowska

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Lewandowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.53 MB]

Marta Lipkowska

Oświadczenie majątkowe Pani Marty Lipkowskiej złożone według stanu na dzień odwołania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, tj. 31.12.2016 r. [pdf, 1.66 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pani Marty Lipkowskiej złożonego według stanu na dzień odwołania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, tj. 31 grudnia 2016 roku [pdf, 604.24 KB]

Gabriela Makać

Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Makać Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 891.3 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pani Gabrieli Makać – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie, złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. [pdf, 147.53 KB]

Mieczysław Matysiak

Oświadczenie majątkowe Pana Mieczysława Matysiaka radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.02 MB]

Katarzyna Mejna

Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Mejna Sekretarza Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.75 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego Pani Katarzyny Mejna – Sekretarz Miasta Tczewa, złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. [pdf, 191.56 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pani Katarzyny Mejna – Sekretarz Miasta Tczewa, złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. [pdf, 568.23 KB]

Krzysztof Misiewicz

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Misiewicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.8 MB]

Adam Modrzyński

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Modrzyńskiego złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.3 MB]
Korekta oświadczeń majątkowych Pana Adama Modrzyńskiego – Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji złożonych w 2016 i 2017 roku [pdf, 486.53 KB]

Kazimierz Mokwa

Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Mokwy radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.26 MB]

Krystian Nehrebecki

Oświadczenie majątkowe Pana Krystiana Nehrebeckiego złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.78 MB]

Bożena Nowopolska

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Nowopolskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.91 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pani Bożeny Nowopolskiej złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 511.3 KB]

Marek Olczyk

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Olczyka złożone na dzień 11 lutego 2016 roku – wykreślenie Stoczni Tczew Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego [pdf, 2.68 MB]

Sylwia Olek

Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Olek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.59 MB]

Bartosz Paprot

Oświadczenie majątkowe Pana Bartosza Paprota radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.4 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok [pdf, 187.12 KB]

Gertruda Pierzynowska

Oświadczenie majątkowe Pani Gertrudy Pierzynowskiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.35 MB]

Barbara Plutowska

Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Plutowskiej złożone według stanu na dzień odwołania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, tj. 31.12.2016 r. [pdf, 1.59 MB]

Mirosław Pobłocki

Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Pobłockiego Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 785.81 KB]

Czesław Roczyński

Oświadczenie majątkowe Pana Czesława Roczyńskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.39 MB]

Marcin Szulc

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Szulca radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.37 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok [pdf, 172.57 KB]

Tomasz Szulc

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Szulca Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.34 MB]

Tomasz Tobiański

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Tobiańskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.16 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok [pdf, 147.95 KB]

Marek Trzciński

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Trzcińskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.18 MB]

Zbigniew Urban

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Urbana radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.58 MB]

Adam Urban

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Urbana Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.97 MB]

Lidia Wasielewska

Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Wasielewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.37 MB]

Krzysztof Witosiński

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Witosińskiego złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.73 MB]

Edmund Woyda

Oświadczenie majątkowe Edmunda Woydy pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone na dzień 1 stycznia 2016 r. [pdf, 2.51 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Edmunda Woydy pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych złożone według stanu na dzień 31 marca 2016 roku [pdf, 2.37 MB]

Arkadiusz Woźniak

Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożone według stanu na dzień 17 czerwca 2016 r. [pdf, 1.46 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.6 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Pana Arkadiusza Woźniaka – Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie. [pdf, 1.58 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 2.68 MB]

Ewa Ziółek-Radziszewska

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Ziółek-Radziszewskiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.32 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok [pdf, 244.36 KB]

Józef Ziółkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Ziółkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.34 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok [pdf, 175.87 KB]

Danuta Żywicka

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Żywickiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku [pdf, 1.32 MB]