Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Oświadczenia majątkowe / 2015

Mirosław Augustyn

Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Augustyna Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 656.84 KB]
Uzupełnienie do części A oświadczenia majątkowego złożonego za rok 2015 [pdf, 71.46 KB]

Jarosław Bartoszewski

Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Bartoszewskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.42 MB]

Krzysztof Bejgrowicz

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Bejgrowicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.43 MB]

Michał Bollin

Oświadczenie majątkowe Pana Michała Bollina radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.35 MB]

Adam Burczyk

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Burczyka Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.57 MB]

Marek Byczkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Byczkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.41 MB]

Andrzej Błaszkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Błaszkowskiego Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.72 MB]

Marian Cegielski

Oświadczenie majątkowe Pana Mariana Cegielskiego – Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie złożone według stanu na dzień 31.12.2015 roku [pdf, 1.61 MB]

Bożena Chylicka

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Chylickiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.46 MB]

Józef Cichon

Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Cichona radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.41 MB]

Rajmund Dominikowski

Oświadczenie majątkowe Pana Rajmunda Dominikowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.47 MB]

Zenon Drewa

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Drewy radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.46 MB]

Bożena Dudzińska

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Dudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.02 MB]

Marcjusz Fornalik

Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.26 MB]

Alicja Gajewska

Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Gajewskiej Dyrektora Fabryki Sztuk w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.59 MB]

Arlena Haase Witczak

Oświadczenie majątkowe Pani Arleny Haase – Witczak złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.61 MB]

Kazimierz Homa

Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Homy Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.61 MB]

Kazimierz Ickiewicz

Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Ickiewicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.66 MB]

Julita Jakubowska

Oświadczenie majątkowe Pani Julity Jakubowskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.75 MB]

Jolanta Jank

Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Jank Dyrektora Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.1 MB]

Aleksandra Jędrzejewska

Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Jędrzejewskiej Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska na dzień 01.09.2015 r., [pdf, 1.48 MB]
Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Jędrzejewskiej Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.36 MB]

Gabriela Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Kaczmarek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.67 MB]

Piotr Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaczmarka Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.79 MB]

Maria Kaczyńska

Oświadczenie majątkowe Pani Marii Kaczyńskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.66 MB]

Marzena Kamińska

Oświadczenie majątkowe Pani Marzeny Kamińskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.32 MB]

Marian Kamiński

Oświadczenie majątkowe Pana Mariana Kamińskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie na zakończenie zatrudnienia, tj. 30 września 2015 r. [pdf, 2.48 MB]

Iwona Kardasz

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Kardasz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.22 MB]

Tomasz Klimczak

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Klimczaka radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.41 MB]

Krzysztof Korda

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Kordy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej złożone na dzień powołania, tj. 1 maja 2015 r. [pdf, 2.46 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Kordy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.39 MB]

Robert Kraska

Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Kraski Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Inetgracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pana Roberta Kraska Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 212.63 KB]

Michał Kremer

Oświadczenie majątkowe Pana Michała Kremera złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.9 MB]

Beata Kropidłowska

Oświadczenie majątkowe Pani Beata Kropidłowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.56 MB]

Helena Kullas

Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Kullas Skarbnika Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.51 MB]

Jan Kur

Oświadczenie majątkowe Pana Jana Kur Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.96 MB]

Ewa Lewandowska

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Lewandowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.2 MB]

Marta Lipkowska

Oświadczenie majątkowe Pani Marty Lipkowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.64 MB]

Gabriela Makać

Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Makać Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.44 MB]

Mieczysław Matysiak

Oświadczenie majątkowe Pana Mieczysława Matysiaka radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.15 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok [pdf, 231.97 KB]

Katarzyna Mejna

Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Mejny Sekretarza Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.63 MB]

Krzysztof Misiewicz

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Misiewicza radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 2.08 MB]

Adam Modrzyński

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Modrzyńskiego złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.58 MB]

Kazimierz Mokwa

Oświadczenie majątkowe Pana Kazimierza Mokwy radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.43 MB]

Krystian Nehrebecki

Oświadczenie majątkowe Pana Krystiana Nehrebeckiego Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.6 MB]

Bożena Nowopolska

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Nowopolskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.72 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego Pani Bożeny Nowopolskiej złożonego za rok 2015 [pdf, 169.42 KB]

Marek Olczyk

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Olczyka złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.71 MB]

Sylwia Olek

Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Olek złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 2.38 MB]

Bartosz Paprot

Oświadczenie majątkowe Pana Bartosza Paprota radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.53 MB]

Gertruda Pierzynowska

Oświadczenie majątkowe Pani Gertrudy Pierzynowskiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.46 MB]

Barbara Plutowska

Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Plutowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.52 MB]

Mirosław Pobłocki

Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Pobłockiego Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 889.85 KB]

Czesław Roczyński

Oświadczenie majątkowe Pana Czesława Roczyńskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.61 MB]

Longina Rumińska

Oświadczenie majątkowe Pani Longiny Rumińskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska na dzień 31.08.2015 r. [pdf, 1.16 MB]

Marcin Szulc

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Szulca radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.58 MB]

Tomasz Szulc

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Szulc Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska na dzień 31.08.2015 r., [pdf, 1.96 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Szulc Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska na dzień 01.09.2015 r. [pdf, 1.99 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Szulca Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.13 MB]

Tomasz Tobiański

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Tobiańskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.23 MB]

Marek Trzciński

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Trzcińskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone na koniec powierzenia stanowiska na dzień 31.08.2015 r., [pdf, 1.56 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Marka Trzcińskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone na początek powierzenia stanowiska na dzień 01.09.2015 r., [pdf, 1.6 MB]
Oświadczenie majątkowe Pana Marka Trzcińskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.61 MB]

Zbigniew Urban

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Urbana radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.49 MB]

Adam Urban

Oświadczenie majątkowe Pana Adama Urbana Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 1.63 MB]

Lidia Wasielewska

Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Wasielewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.1 MB]

Krzysztof Witosiński

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Witosińskiego złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku [pdf, 2.74 MB]

Edmund Woyda

Oświadczenie majątkowe Pana Edmunda Woydy- p.o. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone na dzień objęcia obowiązków, tj. 1 października 2015 roku [pdf, 2.36 MB]
Oświadczenie majątkowe Edmunda Woydy pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone na dzień 31 grudnia 2015 r. [pdf, 2.53 MB]

Ewa Ziółek-Radziszewska

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Ziółek-Radziszewskiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.49 MB]

Józef Ziółkowski

Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Ziółkowskiego radnego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.45 MB]

Danuta Żywicka

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Żywickiej radnej Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. [pdf, 1.47 MB]