Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Oświadczenia majątkowe / 2008

Marta Andraszewicz

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.39 MB]

Grażyna Antczak

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.27 MB]

Renata Armatowska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.26 MB]

Mirosław Augustyn

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.26 MB]

Józef Barnaś

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.03 MB]

Jarosław Bartoszewski

Oświadczenie o umowach cywilno prawnych zawartych przez małżonka [pdf, 293.23 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.33 MB]

Wojciech Borzyszkowski

Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji -29.08.2008r. [pdf, 2.21 MB]
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji – 29.09.2008r. [pdf, 1.92 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.97 MB]

Marian Cegielski

Oświadczenie majątkowe za 2008r. [pdf, 1.58 MB]

Bożena Chylicka

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.28 MB]

Zenon Drewa

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.35 MB]

Zofia Drozdowska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.66 MB]

Tadeusz Dzwonkowski

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.68 MB]

Marcjusz Fornalik

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.61 MB]

Alicja Gajewska

oświadczenie majątkowe składane na koniec zatrudnienia ( na dzień 31.03.2008) [pdf, 1003.86 KB]
oświadczenie majątkowe składane na początek zatrudnienia ( na dzień 1.04.2008) [pdf, 1006.58 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.7 MB]

Brygida Genca

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.33 MB]

Jacek Gorczyński

Oświadczenie majątkowe za 2008r. [pdf, 1.5 MB]

Ryszard Grzelak

Oświadczenie majątkowe na dzień udzielenia upoważnienia ( 08-04-2008) [pdf, 1.06 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.39 MB]

Arlena Haase Witczak

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.65 MB]

Kazimierz Homa

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.62 MB]

Kazimierz Ickiewicz

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.43 MB]

Julita Jakubowska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.68 MB]

Jolanta Jank

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.68 MB]

Piotr Jereczek

Oświadczenie majątkowe za 2008r. [pdf, 1.78 MB]

Bogumiła Jeszke

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.27 MB]

Tomasz Jezierski

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.38 MB]

Aleksandra Jędrzejewska

Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji – 01.09.2008r. [pdf, 1.42 MB]
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji – 30.09.2008r. [pdf, 1.53 MB]

Gabriela Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.7 MB]

Mirosław Kaffka

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.36 MB]

Marzena Kamińska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.29 MB]

Barbara Kamińska

Oświadczenie majątkowe za 2008r. [pdf, 1.26 MB]

Marian Kamiński

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.47 MB]

Alina Kollwitz-Sobolewska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.36 MB]

Krzysztof Korda

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.46 MB]

Michał Kremer

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.42 MB]

Beata Kropidłowska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.38 MB]

Roman Kucharski

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.26 MB]

Helena Kullas

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.32 MB]

Janusz Kulpa

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.32 MB]

Jan Kur

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.52 MB]

Eugeniusz Kwiatkowski

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.66 MB]

Ewa Lewandowska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.32 MB]

Gabriela Makać

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.68 MB]

Barbara Matysiak

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.29 MB]

Krzysztof Misiewicz

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.29 MB]

Danuta Morzuch-Bielawska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.62 MB]

Włodzimierz Mroczkowski

Oświadczenie majątkowe za 2008r. [pdf, 1.23 MB]

Zyta Myszka

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.12 MB]

Bożena Nowopolska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.79 MB]

Zenon Odya

Oświadczenie majątkowe za 2008r. [pdf, 1.69 MB]

Marek Olczyk

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.68 MB]

Mirosław Ostrowski

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.38 MB]

Gertruda Pierzynowska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.26 MB]

Mirosław Pobłocki

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.31 MB]
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2008r. [pdf, 1.34 MB]

Piotr Przybylak

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.61 MB]

Czesław Roczyński

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.29 MB]

Ewa Sadokierska

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.71 MB]

Kazimierz Smoliński

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.25 MB]

Stanisław Smoliński

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.34 MB]

Witold Sosnowski

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.82 MB]

Lech Stoliński

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.76 MB]

Krzysztof Szlagowski

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.01 MB]

Tomasz Tobiański

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.38 MB]

Antoni Truszkowski

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.29 MB]

Marek Trzciński

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.81 MB]

Zbigniew Urban

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.22 MB]

Urszula Wierycho

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.74 MB]

Krzysztof Witosiński

Oświadczenie majątkowe za 2008r. [pdf, 1.54 MB]

Janusz Łepkowski

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.74 MB]

Grzegorz Żemajtis

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.72 MB]

Tadeusz Żmijewski

oświadczenie majątkowe złożone na koniec powołania ( na dzień 31.01.2008r.) [pdf, 1.56 MB]
oświadczenie majątkowe złożone na początek powołania ( na dzień 01.02.2008r.) [pdf, 1.73 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok [pdf, 1.72 MB]