Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Oświadczenia majątkowe / 2006

Marta Andraszewicz

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.77 MB]

Grażyna Antczak

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 480.01 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 117.81 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.43 MB]

Renata Armatowska

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 472.85 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 120.86 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.33 MB]

Mirosław Augustyn

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 457.6 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 123.42 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.35 MB]

Wojciech Borzyszkowski

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.47 MB]

Marian Cegielski

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.54 MB]

Edward Czaja

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. [pdf, 1.88 MB]

Zenon Drewa

Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka (powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta z dniem 21.12.2006r.) [pdf, 110.56 KB]
Informacja o zatrudnieniu współmałżonka w jednostkach organizacyjnych gminy oraz w gminnych spółkach (powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta z dniem 21.12.2006r.) [pdf, 33.17 KB]
Oświadczenie majątkowe złożone na początek zatrudnienia ( powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta z dniem 21.12.2006r.) [pdf, 298.16 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.57 MB]

Zofia Drozdowska

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.68 MB]

Marcjusz Fornalik

Oświadczenie majątkowe 2006 [pdf, 1.45 MB]

Brygida Genca

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 475.21 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 118.74 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.44 MB]

Wanda Giełdon

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.59 MB]

Jacek Gorczyński

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.52 MB]

Arlena Haase Witczak

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.66 MB]

Kazimierz Homa

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.83 MB]

Kazimierz Ickiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 595.96 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 120.41 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.65 MB]

Julita Jakubowska

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. [pdf, 1.39 MB]

Jolanta Jank

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. [pdf, 1.73 MB]

Piotr Jereczek

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.78 MB]

Bogumiła Jeszke

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 453.72 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 111.55 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.42 MB]

Tomasz Jezierski

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 486.43 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 115.45 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.46 MB]

Gabriela Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.74 MB]

Mirosław Kaffka

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 535.34 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 123.15 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.41 MB]

Barbara Kamińska

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 501.5 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 124.42 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.42 MB]

Marian Kamiński

Oświadczenie majątkowe za 2006r. [pdf, 1.86 MB]

Krzysztof Korda

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 494.07 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 120.43 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.41 MB]

Michał Kremer

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok ( osoba wydająca decyzje administracyjne). [pdf, 1.68 MB]
Oświadczenie majątkowe na dzień udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji ( 11.04.2006r.) [pdf, 292.52 KB]

Beata Kropidłowska

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. [pdf, 1.34 MB]

Roman Kucharski

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 499.66 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 120.69 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.44 MB]

Helena Kullas

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.62 MB]

Janusz Kulpa

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 471.22 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 108.33 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.39 MB]

Eugeniusz Kwiatkowski

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. [pdf, 1.75 MB]

Ewa Lewandowska

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.48 MB]

Gabriela Makać

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 461.04 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 107.55 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.38 MB]

Krzysztof Misiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 487.21 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 110.02 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.49 MB]

Danuta Morzuch-Bielawska

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.41 MB]

Włodzimierz Mroczkowski

Oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2006-2010 [pdf, 1.33 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.38 MB]

Zyta Myszka

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.58 MB]

Bożena Nowopolska

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.6 MB]

Zenon Odya

Oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2006-2010 [pdf, 280.09 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.74 MB]

Mirosław Ostrowski

Informacja o zatrudnieniu współmałżonka w gminnych jednostkach organizacyjnych i spółkach gminy ( Dyrektor ZGKZM od 22.12.2006r.) [pdf, 34.56 KB]
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka ( Dyrektor ZGKZM od 22.12.2006r.) [pdf, 111.58 KB]
Oświadczenie majątkowe składane na początek zatrudnienia ( Dyrektor ZGKZM od 22.12.2006r.) [pdf, 277.01 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. [pdf, 1.54 MB]

Gertruda Pierzynowska

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 528.76 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 117.08 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.24 MB]

Mirosław Pobłocki

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.46 MB]
Oświadczenie majątkowe złożone na początek zatrudnienia ( grudzień 2006) [pdf, 253.56 KB]
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec zatrudnienia ( 11.12.2006r) [pdf, 269.22 KB]

Piotr Przybylak

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 636.71 KB]

Wiesława Quella

Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem zatrudnienia na stanowisku dyrektora TCK - na dzień 29.12.2006r. [pdf, 741.4 KB]

Czesław Roczyński

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 467.99 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 108.7 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.88 MB]

Ewa Sadokierska

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. [pdf, 1.77 MB]

Kazimierz Smoliński

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 470.55 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 100.62 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.89 MB]

Stanisław Smoliński

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 493.65 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 123.78 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.49 MB]

Witold Sosnowski

oświadczenie majątkowe złożone na ostatni dzień pełnienia obowiązków Dyrektora ZGKZM do 20.12.2006r. [pdf, 267.56 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. [pdf, 1.65 MB]

Lech Stoliński

Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka złożone na dzień 16.12.2006r. [pdf, 604.25 KB]
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka złożone na dzień 09.02.2007r [pdf, 621.84 KB]
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka [doc, 185 KB]

Krzysztof Szlagowski

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.13 MB]

Tomasz Tobiański

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 456.16 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 108.13 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.91 MB]

Antoni Truszkowski

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.88 MB]
Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 525.09 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 112.8 KB]

Marek Trzciński

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. [pdf, 1.71 MB]
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka [doc, 181.5 KB]

Zbigniew Urban

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 465.47 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 113.63 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.9 MB]

Krzysztof Witosiński

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.72 MB]

Genowefa Wohlbrecht

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 245.57 KB]

Dariusz Zimny

Oświadczenie majątkowe radnego - początek kadencji 2006-2010 [pdf, 494.72 KB]
Oświadczenie radnego o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka- początek kadencji 2006-2010 [pdf, 107.93 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.87 MB]

Maciej Zych

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.4 MB]

Ewa Łuczak

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok [pdf, 1.49 MB]