Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Oświadczenia majątkowe / 2002

Józef Barnaś

oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 716.5 KB]

Wojciech Borzyszkowski

Oświadczenie majątkowe dyrektora 2002 [doc, 1011.5 KB]

Marian Cegielski

oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 1017 KB]

Edward Czaja

Oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 1 MB]

Zenon Drewa

Oświadczenie majątkowe składane w związku z upływem kadencji 2002-2006 (Zastępca Prezydenta Miasta do 21.12.2006r.) [pdf, 276.34 KB]

Jacek Gorczyński

oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 869.5 KB]

Kazimierz Homa

Oświadczenie majątkowe za 2002 rok [doc, 155.5 KB]
Oświadczenie majątkowe małżonka za 2002 rok [doc, 106.5 KB]

Julita Jakubowska

korekta oświadczenia majątkowego za 2002 [pdf, 268.22 KB]
oświadczenie majątkowe [doc, 866 KB]
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo [doc, 100.5 KB]
Informacja o zatrudnieniu małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa w jednostkach samorządu ich związkach i spółkach z udziałem gminy powyżej 50% [doc, 44 KB]

Jolanta Jank

Oświadczenie majątkowe dyrektorki [doc, 954 KB]

Piotr Jereczek

oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 1002 KB]

Aleksandra Jędrzejewska

Oświadczenie majątkowe za 2002 [doc, 1.02 MB]
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo [doc, 115 KB]

Jan Kacprzak

oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 916 KB]
Informacja o zatrudnieniu małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa w jednostakc samorządu ich związkach i spółkach z udziałem gminy powyżej 50% [doc, 51.5 KB]

Marian Kamiński

oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 941.5 KB]
Informacja o zatrudnieniu małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa w jednostakc samorządu ich związkach i spółkach z udziałem gminy powyżej 50% [doc, 55.5 KB]

Beata Kropidłowska

oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 854.5 KB]

Mariusz Krzemiński

Oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 997 KB]

Eugeniusz Kwiatkowski

Oświadczenie majątkowe dyrektora [doc, 980.5 KB]

Zenon Odya

Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 [doc, 557 KB]

Mirosław Pobłocki

Korekta oświadczenia majątkowego za 2002 rok [pdf, 1.43 MB]

Piotr Przybylak

Oświadczenie majątkowe za 2002 rok [doc, 1.01 MB]

Wiesława Quella

oświadczenie majątkowe 2002 [doc, 921.5 KB]
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo [doc, 104.5 KB]
Informacja o zatrudnieniu małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa w jednostakc samorządu ich związkach i spółkach z udziałem gminy powyżej 50% [doc, 48.5 KB]

Ewa Sadokierska

Oświadczenie majątkowe dyrektorki 2002 [doc, 1.01 MB]

Witold Sosnowski

oświadczenie majątkowe za 2002r. złożone w okresie sprawowania mandatu radnego [doc, 815 KB]
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem mandatu radnego. [doc, 807.5 KB]
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo [doc, 118.5 KB]

Lech Stoliński

Oświadczenie majątkowe za 2002 rok [doc, 1018 KB]

Brygida Tarnowska

Korekta oświadczenia majątkowego za 2002 rok [pdf, 322.62 KB]

Marek Trzciński

Oświadczenie majątkowe dyrektora [doc, 1.01 MB]

Krzysztof Witosiński

Korekta oświadczenia majątkowego za 2002 rok [pdf, 1.27 MB]

Ewa Łuczak

Korekta oświadczenia majątkowego za 2002 rok [pdf, 285.46 KB]

Grzegorz Żemajtis

Informacja o zatrudnieniu współmałzonka w jednostkach organizacyjnych gminy oraz w gminnych spółkach. [pdf, 35.93 KB]
oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka [pdf, 109.18 KB]
oświadczenie majątkowe złożone na koniec zatrudnienia ( koniec umowy) [pdf, 250.67 KB]
oświadczenie majątkowe [doc, 863.5 KB]