Komisja Polityki Gospodarczej Kadencja 2006 - 2010

Informacje

1) inicjowanie procesu rozwoju gospodarczego miasta,
2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania komisji,
3) analizowanie budżetu miasta w zakresie właściwości komisji,
4) opiniowanie istotnych wniosków w sprawach polityki gospodarczej miasta,
5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z przekształceniami własnościowymi
majątku komunalnego,
6) opiniowanie problematyki dotyczącej handlu, rzemiosła i usług jednostek działających na
terenie miasta,
7) opiniowanie wysokości czynszów za lokale użytkowe,
8) opiniowanie ocen funkcjonowania służb użyteczności publicznej,
9) opiniowanie projektów planów gospodarczych miasta ,
10) opiniowanie rozwoju przestrzennego miasta w powiązaniu z kierunkami rozwoju społeczno
- gospodarczego z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego, towarzyszącego i
budownictwa indywidualnego,
11) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
12) opiniowanie realizacji zadań dotyczących rozwoju gospodarczego miasta,
13) opiniowanie programowania i planowania inwestycji budżetowych, infrastruktury
technicznej i społecznej ,
14) opiniowanie programów działania jednostek gospodarczych w zakresie ochrony środowiska,
15) opiniowanie prowadzonej polityki mieszkaniowej i gospodarki lokalami,
16) inspirowanie działania na rzecz rozwoju miasta, upowszechniania jego dokonań i tworzenia
zachęt w kierunku przybliżania wszystkich zainteresowanym pozytywnego oblicza Tczewa.

Skład

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 93238
05 lutego 2019 11:11 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej.
05 lutego 2019 11:07 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Polityki Gospodarczej.
28 grudnia 2018 09:09 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Polityki Społecznej.