Urząd Miejski w Tczewie

Rada Miejska

Komisja Polityki Społecznej (2018 - 2023)

Informacje

1)opiniowanie działań dotyczących pomocy społecznej,
2)współdziałanie z placówkami służby zdrowia na obszarze działania miasta w zakresie ustalania potrzeb w zakresie ochrony zdrowia,
3)podejmowanie wniosków wynikających z dokonywanych ocen i analiz,
4)opiniowanie programów na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych,
5)opiniowanie działań w zakresie szeroko pojętej opieki społecznej, w tym m. in. opieki nad niepełnosprawnymi i seniorami,
6)współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy,
7)opiniowanie uchwał Rady Miejskiej dotyczących działań w sferze społecznej,
8)inspirowanie, koordynowanie i wspieranie imprez związanych z wychowaniem w rodzinie, m.in. szkoleń, konferencji, prelekcji, festynów propagujących zdrowy model rodziny,
9)inicjowanie wspierania rodzin poprzez działalność świetlic środowiskowych i terapeutycznych,
10)opiniowanie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej,
11)opiniowanie zadań wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 84783
05 lutego 2019 11:11 Dorota Prokopowicz - Aktualizacja danych stanowiska: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej.
05 lutego 2019 11:07 Dorota Prokopowicz - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Polityki Gospodarczej.
28 grudnia 2018 09:09 Dorota Prokopowicz - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Polityki Społecznej.
Realizacja: IDcom.pl