Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Kadencja 2018 - 2023

Informacje

1)opiniowanie rozwoju systemu edukacji i wychowania na terenie miasta w zakresie przedszkoli i szkół podstawowych,
2)inspirowanie działań z zakresu organizacji placówek i innych form opieki nad dziećmi,
3)analizowanie wydatków budżetowych ponoszonych na działalność edukacyjno-wychowawczą,
4)opiniowanie i kontrola realizacji programów i wieloletnich planów w zakresie rozwoju bazy materialnej szkolnictwa i wychowania oraz bazy sportowej i turystycznej,
5)opiniowanie zadań wynikających z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
6)analizowanie budżetu placówek kultury podległych Radzie Miejskiej, dotyczących wykorzystania i potrzeb dotacji udzielanych z budżetu miasta,
7)inspirowanie różnych form edukacji artystycznej dla młodzieży szkół podstawowych jako jednej z istotnych form poznawania wiedzy o naszej kulturze i sztuce,
8)opiniowanie uchwał Rady Miejskiej dotyczących edukacji, kultury i kultury fizycznej,
9)dokonywanie okresowych ocen oraz wyciąganie wniosków z działalności jednostek organizacyjnych do. kultury, dla których organizatorem jest gmina miejska Tczew,
10)opiniowanie programowania i podejmowania działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
11)opiniowanie rozwoju i modernizacji sieci placówek kulturalnych oraz obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych, kultury fizycznej i turystyki na terenie miasta,
12)opiniowanie, proponowania planowania i podejmowania działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
13)opiniowanie rozwoju kultury, kultury fizycznej i turystyki na terenie miasta,

Skład

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 89097
05 lutego 2019 11:11 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej.
05 lutego 2019 11:07 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Polityki Gospodarczej.
28 grudnia 2018 09:09 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Polityki Społecznej.