Urząd Miejski w Tczewie

Rada Miejska

Komisja Polityki Gospodarczej (2018 - 2023)

Informacje

1)inicjowanie procesu rozwoju gospodarczego miasta,
2)opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania komisji,
3)analizowanie budżetu miasta w zakresie właściwości komisji,
4)opiniowanie istotnych wniosków w sprawach polityki gospodarczej miasta,
5)opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z przekształceniami własnościowymi majątku komunalnego,
6)opiniowanie projektów planów gospodarczych miasta ,
7)opiniowanie rozwoju przestrzennego miasta w powiązaniu z kierunkami rozwoju społeczno - gospodarczego z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego, towarzyszącego i budownictwa indywidualnego,
8)opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
9)opiniowanie realizacji zadań dotyczących rozwoju gospodarczego miasta,
10)opiniowanie programowania i planowania inwestycji budżetowych, infrastruktury technicznej i społecznej,
11)opiniowanie programów działania jednostek gospodarczych w zakresie ochrony środowiska,
12)opiniowanie prowadzonej polityki mieszkaniowej i gospodarki lokalami,
13)inspirowanie działania na rzecz rozwoju miasta, upowszechniania jego dokonań i tworzenia zachęt w kierunku przybliżania wszystkich zainteresowanym pozytywnego oblicza Tczewa.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 84867
05 lutego 2019 11:11 Dorota Prokopowicz - Aktualizacja danych stanowiska: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej.
05 lutego 2019 11:07 Dorota Prokopowicz - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Polityki Gospodarczej.
28 grudnia 2018 09:09 Dorota Prokopowicz - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Polityki Społecznej.
Realizacja: IDcom.pl