Urząd Miejski w Tczewie

Dane teleadresowe

Nazwa:Gmina Miejska Tczew
Rodzaj:Miasto
NIP:

593-00-05-678

REGON:191675273
Województwo:pomorskie
Powiat:tczewski
Gmina:Tczew
Miejscowość:Tczew
Adres:Plac Marszałka Piłsudskiego 1
Kod pocztowy:83-110
Kontakt:

(4858) 77-59-300 - Biuro Obsługi Klienta, Plac Marszałka Piłsudskiego 1

(4858) 77 59 309

(58) 531-34-52

(58) 77- 59 -497 - Biuro Obsługi Klienta, ul. 30 Stycznia 1

(58) 77 -59- 498 - Biuro Obsługi Klienta ul. 30 Stycznia 1

info@um.tczew.pl

sekretariat@um.tczew.pl

www.wrotatczewa.pl

www.zp.tczew.pl

www.gospodarka.tczew.pl

www.strazmiejska.tczew.pl

www.dp.tczew.pl

www.esp.tczew.pl

www.sip.tczew.pl

www.bo.tczew.pl

Budżet:276 627 118 PLN
Obszar:22,4 km²
Liczba mieszkańców:58101 mieszkańców
Prezydent Miasta :

Mirosław Pobłocki

(58) 77 59 309

prezydent@um.tczew.pl

poblocki@um.tczew.pl

Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych :

Adam Burczyk

( 58) 77 59 309

burczyk@um.tczew.pl

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych :

Adam Urban

( 58) 77 59 444

urban@um.tczew.pl

Skarbnik Miasta :

Helena Kullas

( 58) 77 59 332

skarbnik@um.tczew.pl

Sekretarz Miasta :

Katarzyna Mejna

( 58) 77 59 307

mejna@um.tczew.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego :

Alina Kollwitz Sobolewska

( 58) 77-59-450

usc@um.tczew.pl

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa:

Arlena Haase – Witczak

(58) 77 59 312

haase@um.tczew.pl

Informacje dodatkowe:

NUMER KONTA URZĘDU MIEJSKIEGO:

PODATKI ( podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, podatek leśny, opłata za psa, opłata skarbowa)
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976

DOCHODY GMK ( dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, przekształcenie w prawo własności, opłaty lokalne)
Nr konta 20 1240 1242 1111 0010 0225 0686

POZOSTAŁE DOCHODY ( mandaty, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata administracyjna)
Nr konta 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859

OPŁATA ZA UDZIELENIE INFORMACJI ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
Nr konta 25 1240 1242 1111 0010 0225 0790

DEPOZYTY ( wadia , kaucje gwarancyjne)
Nr konta 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598

WPŁATY Z TYTUŁU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
63 1240 1242 1111 0010 0224 9912

WPŁATY NALEŻNYCH GMINIE DOCHODÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE
63 1240 1242 1111 0010 0224 9912


WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY TARGOWEJ
na rachunek Zakład Usług Komunalnych
16 1240 1242 1111 0010 0226 0555


WYDATKI
Nr konta 23 1240 1242 1111 0010 0225 0341

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Nr konta 08 1240 1242 1111 0010 0225 0514

Konto bankowe służące do spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych dla emerytów i rencistów oświaty
- ZFŚS OŚWIATY – 75 1240 1242 1111 0010 4284 0801


Informacja dotycząca opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

Prezydent Miasta informuje, że wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać bez dodatkowych prowizji , na otrzymany z Urzędu indywidualny numer rachunku bankowego, w Banku Polska Kasa Opieki SA w Tczewie, ul. Gdańska 7; w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz w Banku Spółdzielczym (wszystkie filie).

Godziny otwarcia:

Urząd Miejski w Tczewie
Biuro Obsługi Klienta
- Plac Marszałka Piłsudkiego 1
tel. (58) 77- 59 -300
- ul. 30 Stycznia 1
tel. (58) 77- 59 -497 (58) 77 -59- 498

poniedziałek,wtorek,środa,7.30-15.30;
czwartek 7.30-16.30; piątek 7.30-14.30

Kasa Urzędu Miejskiego
ul. 30 Stycznia 1, 83 - 110 Tczew
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek, wtorek, środa: 08.30-14.30
czwartek: 08.30-15.30; piątek 08.30-13.30

Informacja
Bank PeKaO S.A. ul. Gdańska 7 w Tczewie przyjmuje wszelkie wpłaty dotyczące należności Urzędu bez prowizji, a wszystkie oddziały Banku Spółdzielczego przyjmują wpłaty dotyczące opłat za odpady komunalne również bez prowizji. Zachęcamy do dokonywania opłat za pośrednictwem banków!


Mirosław Pobłocki
Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz. 15.00 - do godz. 16.30, pokój nr 24-26 ( I piętro)

Adam Urban
Z-ca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz. 15.00 - do godz. 16.30 pokój nr 25-26 ( I piętro)ul. 30 Stycznia 1

Adam Burczyk
Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14.00-do godz. 15.30 pokój nr 24-26( I piętro)

Katarzyna Mejna
Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 27-29 ( I piętro)

Helena Kullas
Skarbnik Miasta przyjmuje interesantów w sprawach budżetu i podatków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 27-28 ( I piętro ) ul. 30 Stycznia 1

Arlena Haase – Witczak
Konserwator Zabytków Miasta Tczewa - godziny urzędowania - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 6, ( parter )

Urzędu Stanu Cywilnego - godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 - 14.00
czwartek: 7.30-16.30
piątek 7.30-14.30

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego :

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew
parter –pokój nr 6
przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 -15.00
czwartek 7.30 – 16.00
piątek 7.30 – 14.00

Data wytworzenia dokumentu: 08.02.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2008 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1486713
01 lipca 2019 08:59 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych.
01 lipca 2019 08:57 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych.
08 lutego 2019 10:51 Dorota Prokopowicz - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl