Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
http://www.bip.tczew.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Tczewie.


Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie

przyjmuje bezpłatnie odpady  od mieszkańców miasta

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

 

PSZOK mieści się przed bramą wjazdową na teren składowiska przy ul. Rokickiej.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

 

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie z nieruchomości zamieszkałych odpady

selektywnie zebrane, takie jak:

 

- makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne

- metale

- opakowania wielomateriałowe

- opony

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- odpady zielone

- leki i chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny

- odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 1m3, przy czy wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu odpadów niebezpiecznych)

 

 

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Tczewa w ilościach, które wskazują

na ich domowe pochodzenie.

Oceny co do jakości i ilości dostarczonych odpadów dokonuje pracownik punktu.

Zasady funkcjonowania PSZOK określa Regulamin znajdujący się na miejscu.

 

Punkt jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9-16
w soboty w godz. 8-13

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o .o.  Panem Piotrem Rogowskim, tel. (58) 531 67 40, tel./fax: (58) 532 83 72.

 

 

Załączniki:

Treść informacji [52.65 KB]