Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
http://www.bip.tczew.pl

Samodzielne stanowiska

Audytor wewnętrzny
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Stanowisko Kontroli
Konserwator Zabytków Miasta Tczewa
Stanowisko ds. administracyjno - prawnych
Doradcy Prezydenta