Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
http://www.bip.tczew.pl

Rejestr zmian

19 stycznia 2018 12:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Nabór pracowników: Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Infrastruktury...: Dodanie załącznika [ogloszenie_wski.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 10:53 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Informacje: Wykaz aptek zbierających przeterminowane leki od mieszkańców Gminy Miejskiej...: Dodanie załącznika [wykaz_aptek_zbierajacych_przeterminowane_leki_od_mieszkancow_gminy_mi ejskiej_tczew.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 08:13 (Dorota Prokopowicz) Protokoły z posiedzeń: Protokół Nr 12/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury...: Dodanie załącznika [kekikf_nr_12__2112.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 08:12 (Dorota Prokopowicz) Protokoły z posiedzeń: Protokół Nr 13/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w...: Dodanie załącznika [kr_nr_13__30_listopada_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 08:11 (Dorota Prokopowicz) Protokoły z posiedzeń: Protokół Nr 12/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w...: Dodanie załącznika [kr_nr_12__15_listopada_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 08:04 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 stycznia 2018...: Dodanie załącznika [projekt_z_17012018_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 08:03 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 stycznia 2018...: Dodanie załącznika [projekt_korekta_budzetu_styczen_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 08:01 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 stycznia 2018...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sprawie_podwyzszenie_kapitalu_szpitali_tczewskich.p df] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 13:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Środowisko naturalne: Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_decyzja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 08:28 (Joanna Cholc) Petycje - Prezydent Miasta: Petycja rodziców uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie...: Dodanie załącznika [petycja_12018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 12:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Nabór pracowników: Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Stanowiska: Dodanie stanowiska: pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta.
12 stycznia 2018 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Struktura urzędu: Wydział Rozwoju Miasta: Dodanie stanowiska: pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta.
12 stycznia 2018 11:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Struktura urzędu: Wydział Rozwoju Miasta: Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału .
12 stycznia 2018 11:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Andrzej Gockowski: Dodanie osoby.
12 stycznia 2018 11:33 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji „Dnia Tczewa”...: Dodanie załącznika [sesja_uroczysta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 11:32 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 25 stycznia...: Dodanie załącznika [porzadek_xxxviii_sesji_25_stycznia_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 11:31 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu styczniu 2018 r.: Dodanie załącznika [styczen_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 11:31 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu styczniu 2018 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 11:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta .
12 stycznia 2018 11:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Nabór pracowników: Ogłoszenie dotyczące wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds....: Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 09:15 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 stycznia 2018...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_powiatu_tc zewskiego_na_realizacje_programow_zdrowotnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 09:11 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 stycznia 2018...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_spr_przyjecia_pozyczki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2018 15:39 (Dorota Prokopowicz) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Upowszechniania Turystyki....: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__upowszechnianie_turystyki__2018_rok_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)