Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
http://www.bip.tczew.pl

Rejestr zmian

20 czerwca 2018 14:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Przetargi: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości...: Dodanie załącznika [ogloszenie_pileckiego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 13:38 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Pobłockiego Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
20 czerwca 2018 13:38 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Mirosław Pobłocki: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Pobłockiego Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
20 czerwca 2018 12:56 (Dorota Prokopowicz) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Augustyna Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
20 czerwca 2018 12:56 (Dorota Prokopowicz) Osoby: Mirosław Augustyn: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Mirosława Augustyna Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
20 czerwca 2018 10:02 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 165/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_165.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:58 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 164/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_164.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:57 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 163/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_163.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:55 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 162/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_162.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:54 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 161/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_161.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:36 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 143/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [regulamin_organizacyjny_mops.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:36 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 143/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [schemat_struktury_organizacyjnej_mops.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:35 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 143/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia_nr_143.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:35 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 143/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_143.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 08:19 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 160/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_160.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 08:18 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 159/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_159.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 08:17 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 158/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_158.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 08:16 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 157/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_157.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 08:14 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 156/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_156.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 14:31 (Dorota Prokopowicz) Uchwały Rady: Uchwała Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 maja 2018 r....: Zmiana danych dokumentu. Dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 14:24 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 155/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_155.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 14:21 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 154/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_154.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 14:18 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 153/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_153.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 13:43 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_152.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 13:40 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 151/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_151.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 12:28 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_150.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 12:24 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_149.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 12:23 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 148/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_148.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 12:21 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 147/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_147.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)