Urząd Miejski w Tczewie

Rejestr zmian

18 grudnia 2017 11:46 (Dorota Prokopowicz) Budżet: Uchwała Nr 176/g128/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_176g128piii17_rio_z_dnia_06122017_w_sprawie_opinii_o_proje kcie_uchwaly_budzetowej_miasta_tczewa_na_2018_rok_oraz_mozliwosci_sfin ansowania_deficytu_budzetu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 13:29 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [zal_do_pktu_105.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 12:37 (Danuta Petka) Przetargi: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości...: Dodanie załącznika [ogloszenie_pileckiego_286.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 12:37 (Danuta Petka) Przetargi: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 11:12 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_1015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 11:08 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_pkt_1012.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 11:07 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_1012.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 11:06 (Danuta Petka) Nabór pracowników: Wynik naboru na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Tczewie: Dodanie załącznika [wynik_naboru_straz_miejska.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 11:06 (Danuta Petka) Nabór pracowników: Wynik naboru na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Tczewie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 11:04 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_pkt_1011.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 11:04 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_1011.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:50 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_pkt_1010.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:50 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_1010.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:46 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_109.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:44 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_108.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:42 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_107.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:39 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_106_wraz_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:36 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_105.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:34 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_104.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:19 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu grudniu 2017 r.: Dodanie załącznika [grudzien_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:18 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu grudniu 2017 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:17 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 28 grudnia...: Dodanie załącznika [porzadek_xxxvii_sesji_28_grudnia_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:04 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 431/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 listopada 2017...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_431_wraz_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:01 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 430/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 listopada 2017...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_430_wraz_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 09:58 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 429/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 listopada 2017...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_429.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 09:53 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 428/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 listopada 2017...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_428.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 09:52 (Danuta Petka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie załącznika [polna_4c_10.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 09:52 (Danuta Petka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 09:49 (Danuta Petka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie załącznika [elzbiety_4_3a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 09:49 (Danuta Petka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 09:46 (Danuta Petka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie załącznika [sambora_19_12.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 09:46 (Danuta Petka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 09:44 (Danuta Petka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie załącznika [strzelecka_7_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 277968
Realizacja: IDcom-web.pl