Urząd Miejski w Tczewie

Rejestr zmian

02 lipca 2018 14:40 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Julity Jakubowskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
02 lipca 2018 14:40 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Julita Jakubowska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Julity Jakubowskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
02 lipca 2018 14:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Michała Kremera złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
02 lipca 2018 14:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Michał Kremer: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Michała Kremera złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
02 lipca 2018 14:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Beata Kropidłowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
02 lipca 2018 14:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Beata Kropidłowska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Beata Kropidłowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
02 lipca 2018 14:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Błaszkowskiego Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
02 lipca 2018 14:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Andrzej Błaszkowski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Błaszkowskiego Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
02 lipca 2018 14:11 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Gajewskiej Dyrektora Fabryki Sztuk w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
02 lipca 2018 14:11 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Alicja Gajewska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Gajewskiej Dyrektora Fabryki Sztuk w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
02 lipca 2018 14:07 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Arleny Haase – Witczak złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
02 lipca 2018 14:07 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Arlena Haase Witczak: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Arleny Haase – Witczak złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
02 lipca 2018 14:01 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Olek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
02 lipca 2018 14:01 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Sylwia Olek: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Olek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
02 lipca 2018 12:01 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na najem boksu handlowego numer osiemnaście, stanowiącgo...: Dodanie załącznika [ogloszenie_boks_18.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2018 11:01 (Małgorzata Mykowska) Sprawozdanie z działalności Prezydenta między sesjami: Sprawozdanie z działalności prezydenta - czerwiec 2018 r.: Dodanie załącznika [informacja_za_czerwiec_2018_r.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2018 11:01 (Małgorzata Mykowska) Sprawozdanie z działalności Prezydenta między sesjami: Sprawozdanie z działalności prezydenta - maj 2018 r.: Dodanie załącznika [informacja_za_maj_2018_r.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2018 09:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Dzierżawa: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej...: Dodanie załącznika [wykaz_przetarg_boks18.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2018 09:01 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Dzierżawa: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej...: Dodanie załącznika [wykaz__targowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 12:13 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Jędrzejewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 12:13 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Aleksandra Jędrzejewska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Jędrzejewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:53 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Wasielewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:53 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Lidia Wasielewska : Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Wasielewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:52 (Dorota Prokopowicz) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet....: Dodanie załącznika [wykaz_klubow_sportowych_ktore_zlozyly_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 11:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaczmarka Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Piotr Kaczmarek: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Kaczmarka Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Kardasz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Iwona Kardasz: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Kardasz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Dudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Bożena Dudzińska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Dudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:46 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Jana Kura Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:46 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Jan Kur : Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Jana Kura Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:45 (Dorota Prokopowicz) Konkursy ofert na zadania publiczne: Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej...: Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_w_zakresie_rozwoju_sportu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 11:44 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Makać Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:44 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Gabriela Makać: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Makać Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:44 (Dorota Prokopowicz) Konkursy ofert na zadania publiczne: Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej...: Dodanie załącznika [wzor_wniosku_o_przyznanie_dotacji_w_zakresie_rozwoju_sportu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 11:44 (Dorota Prokopowicz) Konkursy ofert na zadania publiczne: Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_konkursie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 11:42 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Szulca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:42 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Tomasz Szulc: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Szulca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:40 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Kraski Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
29 czerwca 2018 11:40 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Robert Kraska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Kraski Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Ilość wyświetleń: 304729
Realizacja: IDcom.pl