Urząd Miejski w Tczewie

Rejestr zmian

06 lipca 2018 12:57 (Dorota Prokopowicz) Budżet: Zarządzenie Nr 231/2018 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2018 roku w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_2312018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 12:56 (Dorota Prokopowicz) Budżet: Zarządzenie Nr 231/2018 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2018 roku w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 11:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Przetargi: Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...: Dodanie załącznika [bip_ogloszenie_tczewskich_saperow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 11:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Mejna Sekretarza Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
06 lipca 2018 11:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Katarzyna Mejna: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Mejna Sekretarza Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
06 lipca 2018 11:35 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Lewandowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
06 lipca 2018 11:35 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Ewa Lewandowska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Lewandowskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
05 lipca 2018 11:21 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Dzierżawa: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej...: Dodanie załącznika [al_solidarnosci_zagospodarowanie_zielenia_ogloszenie_o_wykazie_bip_23 5_2018_wykaz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 15:12 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Nabór pracowników: Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze związane z prowadzeniem projektów...: Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 14:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Nabór pracowników: Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze strażnika...: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 12:15 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Kaczmarek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
04 lipca 2018 12:15 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Gabriela Kaczmarek: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Gabrieli Kaczmarek złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
04 lipca 2018 12:08 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Adama Urbana Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
04 lipca 2018 12:08 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Adam Urban : Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Adama Urbana Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
04 lipca 2018 11:55 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Julity Szczygielskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
04 lipca 2018 11:55 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Julita Szczygielska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Julity Szczygielskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
04 lipca 2018 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Adama Modrzyńskiego złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
04 lipca 2018 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Adam Modrzyński : Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Adama Modrzyńskiego złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
04 lipca 2018 11:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Boleskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
04 lipca 2018 11:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Przemysław Boleski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Boleskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
04 lipca 2018 09:28 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 181/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_zarzadzenia_nr_181.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 09:28 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 181/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_zarzadzenia_nr_181.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 09:27 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 181/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018 r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_181.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 09:22 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zadania zrealizowane: Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2017 roku: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__zestawienie_liczbowe_wydanych_decyzji_administracyjny ch.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 09:22 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zadania zrealizowane: Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2017 roku: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__realizacja_uchwal_rady_miejskiej_w_tczewie_za_2017_ro k.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 09:21 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zadania zrealizowane: Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa w 2017 roku: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_dzialalnosci_prezydenta_miasta_tczewa_w__2017_roku.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2018 15:15 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Kullas Skarbnika Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 15:15 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Helena Kullas: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Kullas Skarbnika Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 15:06 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Adama Burczyka Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 15:06 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Adam Burczyk : Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Adama Burczyka Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 14:55 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Cejera Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 14:55 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Marcin Cejer: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Cejera Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 14:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 14:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Marcjusz Fornalik: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Marcjusza Fornalika Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 14:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Kordy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 14:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Krzysztof Korda: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Kordy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 13:31 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Marzeny Kamińskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 13:31 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Marzena Kamińska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Marzeny Kamińskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 13:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Grabowskiej – Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 13:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Joanna Grabowska : Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Grabowskiej – Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 12:58 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 12:58 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Arkadiusz Woźniak: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
03 lipca 2018 12:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Nowopolskiej złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku .
Ilość wyświetleń: 304729
Realizacja: IDcom.pl