Urząd Miejski w Tczewie

Rejestr zmian

10 stycznia 2018 12:17 (Dorota Prokopowicz) Protokoły z posiedzeń: Protokół Nr 10/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury...: Dodanie załącznika [kekikf_nr_10__16112017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 12:14 (Dorota Prokopowicz) Protokoły z posiedzeń: Protokół Nr 11/2017 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej...: Dodanie załącznika [kps__30_listopada__2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 12:11 (Dorota Prokopowicz) Protokoły z posiedzeń: Protokół Nr 9/2017 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej...: Dodanie załącznika [kps__18_pazdziernika_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 11:55 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie załącznika [paderewskiego_22_10.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 11:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie załącznika [orkana_3d_18.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 11:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Sprzedaż: Wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego...: Dodanie załącznika [paderewskiego_22_20.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 10:54 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Rejestr przeprowadzonych kontroli: Plan kontroli zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na 2018 rok : Dodanie załącznika [plan_kontroli_zewnetrznej_prezydenta_miasta_tczewa_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:47 (Małgorzata Mykowska) Sprawozdanie z działalności Prezydenta między sesjami: Sprawozdanie z działalności prezydenta - grudzień 2017: Dodanie załącznika [i_n_f_o_r_m_a_cja_za_grudzien__2017_rok.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:46 (Małgorzata Mykowska) Sprawozdanie z działalności Prezydenta między sesjami: Sprawozdanie z działalności prezydenta - listopad 2017: Dodanie załącznika [i_n_f_o_r_m_a_cja_za_listopad_2017_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:00 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Nabór pracowników: Wynik naboru na wolne stanowisko ds. infrastruktury technicznej w Wydziale...: Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_naboru_wski.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 12:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli: Informacja z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w...: Dodanie załącznika [zalecenia_pokontrolne_zuk.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 12:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2016: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pani Marty Lipkowskiej złożonego według stanu na dzień odwołania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, tj. 31 grudnia 2016 roku.
05 stycznia 2018 12:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Marta Lipkowska : Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pani Marty Lipkowskiej złożonego według stanu na dzień odwołania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, tj. 31 grudnia 2016 roku.
05 stycznia 2018 12:15 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2016: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
05 stycznia 2018 12:15 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Arkadiusz Woźniak: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pana Arkadiusza Woźniaka Prezesa Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
05 stycznia 2018 12:04 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2016: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pani Bożeny Nowopolskiej złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku .
05 stycznia 2018 12:04 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Bożena Nowopolska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pani Bożeny Nowopolskiej złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku .
05 stycznia 2018 12:01 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2016: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczeń majątkowych Pana Adama Modrzyńskiego – Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji złożonych w 2016 i 2017 roku.
05 stycznia 2018 12:01 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Adam Modrzyński : Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczeń majątkowych Pana Adama Modrzyńskiego – Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji złożonych w 2016 i 2017 roku.
05 stycznia 2018 11:59 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2016: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pana Roberta Kraski Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku .
05 stycznia 2018 11:59 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Robert Kraska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pana Roberta Kraski Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku .
05 stycznia 2018 11:56 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2016: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pani Katarzyny Mejna – Sekretarz Miasta Tczewa, złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. .
05 stycznia 2018 11:56 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Katarzyna Mejna: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pani Katarzyny Mejna – Sekretarz Miasta Tczewa, złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. .
05 stycznia 2018 11:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2016: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pana Marcina Cejera Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku .
05 stycznia 2018 11:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Marcin Cejer: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pana Marcina Cejera Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku .
05 stycznia 2018 11:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Oświadczenia majątkowe: rok 2016: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pani Gabrieli Makać – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie, złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. .
05 stycznia 2018 11:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Osoby: Gabriela Makać: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia majątkowego Pani Gabrieli Makać – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie, złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. .
05 stycznia 2018 09:18 (Dorota Prokopowicz) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla Organizacji Pozarządowych...: Dodanie załącznika [ochrona_zdrowia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 13:22 (Dorota Prokopowicz) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Wynik konkursu: Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym: Dodanie załącznika [tabela_nr_1c.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 13:22 (Dorota Prokopowicz) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Wynik konkursu: Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym: Dodanie załącznika [tabela_nr_1b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 13:22 (Dorota Prokopowicz) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Wynik konkursu: Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym: Dodanie załącznika [tabela_nr_1a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 12:16 (Dorota Prokopowicz) Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxvii3412017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 12:14 (Dorota Prokopowicz) Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [uchwala_xxxvii3402017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 277600
Realizacja: IDcom-web.pl