Urząd Miejski w Tczewie

Rejestr zmian

15 czerwca 2018 12:15 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [pkt_118_profilaktyka_zdrowotna_pracownikow_mops.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 11:41 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [pkt_117_bonifikata_spoldzielcza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 11:39 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [pkt_116_bonifikata_spoldzielcza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 11:37 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [pkt_115_hanny_hass_wraz_z_zalacznikiem_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 11:22 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [pkt_114_punktu_sprzedazy_alkoholu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 11:20 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [pkt_113_zasady_alkohol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 11:14 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [pkt_112_rondo_dworcowe_i_spoldzielcow_wraz_z_zalacznikiem_nr_1_i_2.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 11:11 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [pkt_111_nadanie_nazw_drogom_wraz_z_zalacznikiem_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 10:57 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sprawie_absolutorium.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 10:53 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2018...: Dodanie załącznika [pkt_74_zatwierdz_sprawozdania_finansowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 10:48 (Dorota Prokopowicz) Protokoły z posiedzeń: Protokół Nr 60/2018 z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej...: Dodanie załącznika [fb_protokol_nr_602018_z_22_marca_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 10:46 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 28 czerwca...: Dodanie załącznika [porzadek_xliii_sesji_28_czerwiec_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 10:45 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu czerwcu 2018 r.: Dodanie załącznika [czerwiec_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 10:44 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu czerwcu 2018 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 08:57 (Dorota Prokopowicz) Wykaz organizacji pozarządowych: Wykaz Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa...: Dodanie załącznika [baza_danych_organizacji_pozarzadowych_czerwiec_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 08:57 (Dorota Prokopowicz) Wykaz organizacji pozarządowych: Wykaz Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa...: Dodanie załącznika [karta_organizacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 14:40 (Dorota Prokopowicz) Petycje - Rada Miejska: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Tczewie...: Dodanie załącznika [informacja_o_petycjach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 14:36 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Nabór pracowników: Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji...: Dodanie załącznika [ogloszenie_wgmk.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 08:43 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Dzierżawa: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej...: Dodanie załącznika [hanny_hass_zagospodarowanie_zielenia_ogloszenie_o_wykazie_bip_198_201 8_wykaz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 12:33 (Dorota Prokopowicz) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_protokolu_z_07062018_roku__udzial_klubu_w_rozgrywka ch_tenisa_stolowego_na_poziomie_iii_ligi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 12:25 (Dorota Prokopowicz) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej....: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_protokolu_z_12062018_roku__udzial_klubu_w_rozgrywka ch_i_ligi_kobiet_w_pilce_recznej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 11:29 (Joanna Cholc) Petycje - Prezydent Miasta: Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 11:27 (Joanna Cholc) Petycje - Prezydent Miasta: Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 11:09 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tczewa zawiadamiające o wydaniu decyzji...: Dodanie załącznika [wrm673312018_obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 09:52 (Dorota Prokopowicz) Konkursy ofert na zadania publiczne: Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej...: Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_w_zakresie_rozwoju_sportu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 09:52 (Dorota Prokopowicz) Konkursy ofert na zadania publiczne: Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej...: Dodanie załącznika [wzor_wniosku_o_przyznanie_dotacji_w_zakresie_rozwoju_sportu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 09:51 (Dorota Prokopowicz) Konkursy ofert na zadania publiczne: Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_1952018_z_dn12062018_ii__liga_w_pilce_n oznej_kobiet.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 298652
Realizacja: IDcom-web.pl