Urząd Miejski w Tczewie

Rejestr zmian

17 stycznia 2017, 11:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych...: Dodanie załącznika [upowszechnianie_turystyki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2017, 10:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Uchwały Rady: Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października...: Zmiana danych dokumentu. Dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2017, 12:13 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na najem boksu handlowego numer jeden, stanowiącego...: Dodanie załącznika [ogloszenie__boks_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2017, 09:55 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych...: Dodanie załącznika [dzialalnosc_wspomagajaca_rozwoj_spolecznosci_lokalnych__kwoty_przyzna ne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 11:08 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Rejestr przeprowadzonych kontroli: Plan kontroli zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na 2017 rok: Dodanie załącznika [plan_kontroli_zewnetrznej_prezydenta_miasta_na_2017_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 10:32 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 399/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 grudnia 2016...: Dodanie załącznika [dom_organizacji_pozarzadowych__kwestionariusz_danych_organizacji_poza rzadowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 10:31 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 399/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 grudnia 2016...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_399_wraz_z_zalacznikiem.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 10:29 (Dorota Prokopowicz) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 399/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 grudnia 2016...: Usunięcie załącznika [zarzadzenie_399_wraz_z_zalacznikiem.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 09:47 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 stycznia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 09:45 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 stycznia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_84.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 09:44 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 stycznia 2017...: Dodanie załącznika [pkt_81.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 09:39 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu styczniu 2017 r. ...: Dodanie załącznika [styczen_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 09:39 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu styczniu 2017 r. ...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 09:39 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 26 stycznia...: Dodanie załącznika [porzadek_xxvi_sesji_26_stycznia_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017, 09:39 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 26 stycznia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2017, 15:07 (Dorota Prokopowicz) Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych : Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyniku_przeprowadzonego_konkursu_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017, 13:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Informacje: Wykaz jednostek wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie...: Dodanie załącznika [wykaz_podmiotowodpady_stale.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017, 12:30 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Komunikaty: Wyniki oceny ofert wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w projekcie...: Dodanie załącznika [weryfikacja_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017, 12:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Aktualności: Wyniki oceny ofert wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w projekcie...: Dodanie załącznika [weryfikacja_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017, 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Wykaz spraw: Łączne zobowiązanie pieniężne: Dodanie załącznika.
11 stycznia 2017, 11:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Wykaz spraw: Łączne zobowiązanie pieniężne: Dodanie załącznika.
11 stycznia 2017, 11:46 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Wykaz spraw: Łączne zobowiązanie pieniężne: Dodanie załącznika.
11 stycznia 2017, 11:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Wykaz spraw: Łączne zobowiązanie pieniężne: Usunięcie załącznika.
11 stycznia 2017, 11:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Wykaz spraw: Łączne zobowiązanie pieniężne: Usunięcie załącznika.
11 stycznia 2017, 11:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Wykaz spraw: Łączne zobowiązanie pieniężne: Usunięcie załącznika.
11 stycznia 2017, 11:04 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Wykaz spraw: Podatek leśny od osób fizycznych: Dodanie załącznika.
Ilość wyświetleń: 232982
Realizacja: IDcom-web.pl