Urząd Miejski w Tczewie

Rejestr zmian

20 października 2017 13:02 (Dorota Prokopowicz) Budżet: Zarządzenie Nr 368/2017 Prezydenta Miasta z dnia 13 października 2017...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_3682017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 13:01 (Dorota Prokopowicz) Budżet: Zarządzenie Nr 368/2017 Prezydenta Miasta z dnia 13 października 2017...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 12:53 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 października...: Dodanie załącznika [projekt_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 12:51 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 października...: Dodanie załącznika [projekt_zmian_budzetu_wraz_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 12:39 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 października...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sprawie_podwyzszenia_kapitalu_zakladowego_szpitali_ tczewskich.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 12:37 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 października...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sprawie_zakupu_sprzetu_medycznego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 12:35 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 października...: Dodanie załącznika [stawki_podatku_od_srodkow_transportowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 12:29 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Regulamin: Zarządzenie Nr 373 / 2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 października...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_373_z_dnia_18102017_w_sparwie_zmiany_regulaminu_organi zacyjnego_urzedu_miejskiego_w_tczewie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:50 (Dorota Prokopowicz) Petycje - Rada Miejska: Petycja nr 3/2017 z dnia 21 września 2017 r. dotycząca przyznania prawa...: Dodanie załącznika [scan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:50 (Dorota Prokopowicz) Petycje - Rada Miejska: Petycja nr 3/2017 z dnia 21 września 2017 r. dotycząca przyznania prawa...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 października 2017 roku...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 października 2017 roku...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 października 2017 roku...: Dodanie załącznika [obwieszczenie__wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:38 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 października 2017 roku...: Usunięcie załącznika [obwieszczenie__wylozenie.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 października 2017 roku...: Dodanie załącznika [projekt_rysuneku_planu__wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 października 2017 roku...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_do_wylozenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 09:21 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 października 2017 roku...: Dodanie załącznika [obwieszczenie__wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2017 12:13 (Dorota Prokopowicz) Protokoły z posiedzeń: Protokół Nr 47/2017 z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej...: Dodanie załącznika [fb_protokol_nr_472017_z_dnia_24_sierpnia_2017_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2017 12:12 (Dorota Prokopowicz) Protokoły z posiedzeń: Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej...: Dodanie załącznika [pg_protokol_nr_402017_z_dnia_22_sierpnia_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2017 11:15 (Dorota Prokopowicz) Uchwały Rady: Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października...: Dodanie załącznika [scan_wyroku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2017 11:14 (Dorota Prokopowicz) Uchwały Rady: Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 15:08 (Dorota Prokopowicz) Petycje - Rada Miejska: Petycja nr 3/2017 z dnia 21 września 2017 r. dotycząca przyznania prawa...: Dodanie załącznika [scan_pisma_z_16102017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 15:08 (Dorota Prokopowicz) Petycje - Rada Miejska: Petycja nr 3/2017 z dnia 21 września 2017 r. dotycząca przyznania prawa...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 14:30 (Dorota Prokopowicz) Komunikaty-informacje: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_projektu_uchwaly__program_wspolracy_gm_tczew_z_podmiotam i_prowadzacymi_dzialalnosc_poz_publ_na_rok_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 14:29 (Dorota Prokopowicz) Komunikaty-informacje: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sprawie_uchwalenia_programu_wspolpracy_gminy_miejsk iej_tczew_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 12:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli: Informacja z przeprowadzonej kontroli w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji...: Dodanie załącznika [zalecenia_2017__bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 11:44 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 26 października...: Dodanie załącznika [porzadek_xxxv_sesji_26_pazdziernika_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 11:43 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 26 października...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 11:42 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu październiku 2017...: Dodanie załącznika [pazdziernik_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 11:42 (Dorota Prokopowicz) Aktualności: Harmonogram prac Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu październiku 2017...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 11:37 (Dorota Prokopowicz) Projekty uchwał Rady: Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 października...: Dodanie załącznika [pkt_119.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 267421
Realizacja: IDcom-web.pl