Urząd Miejski w Tczewie

Rada Miejska

Komisja Finansowo - Budżetowa (2010 - 2014)

Informacje

1) opiniowanie rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu
2) opiniowanie projektu budżetu i zmian dokonywanych w trakcie roku w budżecie oraz
kontrola jego realizacji
3) opiniowanie i kontrola wieloletnich planów finansowania zadań
4) dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu, funduszy celowych oraz poboru
podatków i innych należności stanowiących dochody budżetu
5) analizowanie działalności i gospodarki finansowej podporządkowanych jednostek
gospodarczych oraz występowanie z wnioskami i propozycjami usprawnień
6) opiniowanie projektów uchwał w sprawie wprowadzania lub ustalania wysokości niektórych
podatków i opłat zastrzeżonych do właściwości Rady Miejskiej
7) opiniowanie wszystkich spraw związanych z procesem przekształceń własnościowych
mienia komunalnego.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 61942
27 kwietnia 2018 11:04 Dorota Prokopowicz - Aktualizacja danych stanowiska: członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej .
16 listopada 2017 16:46 Dorota Prokopowicz - Aktualizacja danych stanowiska: członek Komisji Finansowo-Budżetowej,członek Komisji Polityki Społecznej .
07 czerwca 2017 10:49 Dorota Prokopowicz - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
Realizacja: IDcom.pl