Urząd Miejski w Tczewie

Dane teleadresowe

Gmina Miejska Tczew
Miasto

593-00-05-678

pomorskie
tczewski
Tczew
Tczew
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110

Telefon (4858) 77-59-300 - Biuro Obsługi Klienta, Plac Marszałka Piłsudskiego 1

Telefon (4858) 77 59 309

Fax (58) 531-34-52

Telefon (58) 77- 59 -497 - Biuro Obsługi Klienta, ul. 30 Stycznia 1

Telefon (58) 77 -59- 498 - Biuro Obsługi Klienta ul. 30 Stycznia 1

E-mail info@um.tczew.pl

Web www.wrotatczewa.pl

Web www.zp.tczew.pl

Web www.gospodarka.tczew.pl

Web www.strazmiejska.tczew.pl

Web www.dp.tczew.pl

Web www.esp.tczew.pl

192 592 513 PLN
12,42 %
22,4 km²
59028 mieszkańców

Mirosław Pobłocki

Telefon (58) 77 59 309

E-mail prezydent@um.tczew.pl

E-mail poblocki@um.tczew.pl

Adam Burczyk

Telefon ( 58) 77 59 309

E-mail burczyk@um.tczew.pl

Adam Urban

Telefon ( 58) 77 59 444

E-mail urban@um.tczew.pl

Helena Kullas

Telefon ( 58) 77 59 332

E-mail skarbnik@um.tczew.pl

Katarzyna Mejna

Telefon ( 58) 77 59 307

E-mail mejna@um.tczew.pl

Alina Kollwitz Sobolewska

Telefon ( 58) 77-59-450

E-mail usc@um.tczew.pl

Arlena Haase – Witczak

Telefon (58) 77 59 312

E-mail haase@um.tczew.pl

NUMER KONTA URZĘDU MIEJSKIEGO:

PODATKI ( podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, podatek leśny, opłata za psa, opłata skarbowa)
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976

DOCHODY GMK ( dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, przekształcenie w prawo własności, opłaty lokalne)
Nr konta 20 1240 1242 1111 0010 0225 0686

POZOSTAŁE DOCHODY ( mandaty, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata administracyjna)
Nr konta 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859

OPŁATA ZA UDZIELENIE INFORMACJI ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
Nr konta 25 1240 1242 1111 0010 0225 0790

DEPOZYTY ( wadia , kaucje gwarancyjne)
Nr konta 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598

WPŁATY Z TYTUŁU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
63 1240 1242 1111 0010 0224 9912

WPŁATY NALEŻNYCH GMINIE DOCHODÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE
63 1240 1242 1111 0010 0224 9912


WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY TARGOWEJ
na rachunek Zakład Usług Komunalnych
16 1240 1242 1111 0010 0226 0555


WYDATKI
Nr konta 23 1240 1242 1111 0010 0225 0341

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Nr konta 08 1240 1242 1111 0010 0225 0514

Konto bankowe służące do spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych dla emerytów i rencistów oświaty
- ZFŚS OŚWIATY – 75 1240 1242 1111 0010 4284 0801


Prezydent Miasta informuje, że z dniem 1 lipca 2013r. wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać bez dodatkowych prowizji w Banku Polska Kasa Opieki SA w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 22 (przy Biedronce) oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie na otrzymany z Urzędu indywidualny numer rachunku bankowego.Urząd Miejski w Tczewie
Biuro Obsługi Klienta
- Plac Marszałka Piłsudkiego 1
tel. (58) 77- 59 -300
- ul. 30 Stycznia 1
tel. (58) 77- 59 -497 (58) 77 -59- 498

poniedziałek,wtorek,środa,7.30-15.30;
czwartek 7.30-17.00; piątek 7.30-14.00

Kasa Urzędu Miejskiego
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek, wtorek, środa: 08.30-14.30
czwartek: 08.30-16.00; piątek 08.30-13.00

Informacja
Bank PeKaO S.A. (obok RETMANA) przyjmuje wszelkie wpłaty dotyczące należności Urzędu bez prowizji, a wszystkie oddziały Banku Spółdzielczego przyjmują wpłaty dotyczące opłat za odpady komunalne i opłatę skarbową również bez prowizji.
Zachęcamy do dokonywania opłat za pośrednictwem banków!

Mirosław Pobłocki
Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 14.00 - do godz. 16.00, pokój nr 24-26 ( I piętro)

Adam Urban
Z-ca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 14.00 - do godz. 16.00 pokój nr 25-26 ( I piętro) ul. 30 Stycznia 1

Adam Burczyk
Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 14.00 - do godz. 15.30 pokój nr 24-26 ( I piętro)

Katarzyna Mejna
Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg i wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 27-29 ( I piętro)

Helena Kullas
Skarbnik Miasta przyjmuje interesantów w sprawach budżetu i podatków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 27-28 ( I piętro ) ul. 30 Stycznia 1

Arlena Haase – Witczak
Konserwator Zabytków Miasta Tczewa - godziny urzędowania - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 6, ( parter )

Urzędu Stanu Cywilnego - godziny urzędowania:
poniedziałek,wtorek 7.30–15.30;środa 7.30-17.00
czwartek,piątek 7.30-14.00
pokoje nr 13 - 15 ( parter - boczne wejście )Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2008 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 621472
31 marca 2015 11:07 (Danuta Petka) - Aktualizacja danych.
20 stycznia 2015 09:49 (Danuta Petka) - Aktualizacja danych.
20 stycznia 2015 09:42 (Danuta Petka) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl